DIN GRØNNE REJSE

Din grønne rejse

I SEF er den grønne omstilling vores fælles ansvar. 

DIN GRØNNE REJSE

Aktuel energirådgivning

I SEF er den grønne omstilling vores fælles ansvar. Vi tror på, at den både skal være målbar og mærkbar. Derfor står vi til rådighed med relevante løsninger uanset om du er borger, virksomhed eller leder efter specifikke værktøjer:

 

Traditionelt har vi rådgivet borgere og skoleklasser med afsæt i mindskning af forbruget. Det gjorde vi blandt andet ved at hjælpe skoleklasser til at spare på energien i madkundskab med brug af ’høkasse’, og overskudsvarme på komfuret. Vi har også rådgivet private borgere via ’Energispareindsatsen’ hvor vores energirådgiver kom på besøg i private hjem og rådgav om, hvilke grønne løsninger, der kunne mindske husstandens energiforbrug.

Følg os på den grønne rejse