Fonden SEF

Bestyrelse & repræsentantskab i Fonden SEF

Fonden SEF’s bestyrelse udpeges af repræsentantskabet. Det nuværende repræsentantskab består af 43 medlemmer og gælder for perioden 2022 til 2026. 

Fonden SEF

Fonden SEF’s bestyrelse

Fonden Sydfyns Elforsynings bestyrelse er den øverste myndighed i koncernen og består af ni medlemmer, der vælges ud fra følgende regler. Et medlem vælges blandt de forbrugervalgte repræsentanter, der ligeledes vælger medlemmet. Tre medlemmer vælges af og blandt de kommunalt udpegede repræsentanter. Yderligere tre medlemmer vælges, her blandt koncernens medarbejdere. Disse syv medlemmer vælger dertil to selvsupplerende medlemmer til bestyrelsen, hvilken er den samme for alle koncernens selskaber.

Den 28. april 2022 blev der afholdt et møde for det nyvalgte repræsentantskab med udpegelse af den nye bestyrelse og den 5. maj 2022 blev bestyrelsen konstitueret.

 

For yderligere beskrivelse af reglerne for valg til bestyrelsen, henvises der til Vedtægterne for Fonden SEF.

Læs Fondens vedtægter

Fonden SEF

Bestyrelsesmedlemmer

Søren Bøving Andersen

Bestyrelsesformand (Kommunalt udpeget)

Lars Foged

Næstformand (Selvsupplerende)

Stina Løndahl Henriksen

Medlem (Selvsupplerende)

.

Torben Jensen

Medlem (Kommunalt udpeget)

 

Jan Bruhn Andersen

Medlem (Kommunalt udpeget)

Jonas Ejlertsen

Medlem (Forbrugervalgt)

.

Lars Jørgensen

Medlem (Valg af medarbejderne)

 

Jakob Horstmann

Medlem (Valg af medarbejderne)

Rasmus Christian Hansen

Medlem (Valgt af medarbejderne)

.

Ovenstående personer udgør også bestyrelsen i FLOW Elnet sammen med Per Rygaard og Bjarne Olsen.  Se den samlede bestyrelse i FLOW Elnet.

 

Per Rygaard

Medlem

Bjarne Olsen

Medlem

Fonden SEF

Repræsentantskabet

Bestyrelsen bliver udpeget af Fonden Sydfyns Elforsyning repræsentantskabet, der består af 45 medlemmer. De 30 medlemmer udpeges efter kommunalvalget af Svendborg Kommunalbestyrelse. De resterende 15 medlemmer vælges af Sydfyns Elforsynings forbrugere. Repræsentantskabet vælges for fire år ad gangen.

Det nuværende repræsentantskab for perioden 2022 til 2026 består af følgende personer:

Udpeget af Svendborg Kommunalbestyrelse:

 • Lotte Theilsø, Svendborg
 • Jesper Piil Thomsen, Svendborg
 • Torben Jensen, Svendborg
 • Jens Sejberg Christensen, Svendborg
 • Mai-Britt Strøm, Svendborg
 • Anders Bonde, Svendborg
 • Jan Bruhn Andersen, Svendborg
 • Torben Sørensen, Skårup
 • Claus John Rzenno, Svendborg
 • Ruben Hensen, Svendborg
 • Bjarne Kremmer Elnegaard, Svendborg
 • Preben Gammelmark, Skårup
 • Majbritt Kjærulff, Svendborg
 • Martin Brandt Larsen, Svendborg
 • Henrik Nielsen, Svendborg
 • Karen Wengel, Svendborg
 • Rasmus Feldingbjerg Drabe, Svendborg
 • Dennis Ørsted Petersen, Svendborg
 • Lars Kalmar, Svendborg
 • Dorthe Ullemose, Skårup
 • Søren Bøving-Andersen, Skårup
 • Claes Bidstrup, Svendborg
 • Søren Ole Nielsen, Svendborg
 • Mogens Arnfeldt, Svendborg
 • Karen Kruse, Svendborg
 • Henrik Tørnqvist Lauridsen, Svendborg
 • Johan Weltzin Kristensen, Svendborg
 • Knud Clemmensen, Svendborg
 • Malene Kallan, Svendborg
 • Helle Wisbech, Svendborg

 .

 

 

 

 

Forbrugervalgte:

 • Anders Lerwick Theisen, Skårup
 • Kim Galsgaard, Svendborg
 • Bjarne Olsen, Svendborg
 • Sten Lolk Larsen, Svendborg
 • Erik Andersen, Svendborg
 • Niels O. L. Egedal, Svendborg
 • Astrid Ejlersen, Svendborg
 • Per Rygaard, Svendborg
 • Jens Sørensen, Svendborg
 • Rasmus Schjødt Kold, Gudme
 • Lars Hvilsom, Svendborg
 • Johnni Max Christensen, Svendborg
 • Jonas Ejlertsen, Svendborg
Følg os på den grønne rejse