Årsrapport for 2021

Sammen skaber vi
et bæredygtigt Sydfyn.

SEF er baseret på overbevisningen om, at ingen virksomhed er en ø.
Vi tager afsæt i et tæt samspil med vores lokalmiljø og har valgt,
at det samspil både skal komme kultur og natur til gode.

Samfundsansvar

Med afsæt i fondens formål

I sit udgangspunkt er SEF en erhvervsdrivende fond, og vi er stolte af vores formålsparagraf, der lyder: ”… Fonden skal medvirke til rationel anvendelse af energi og derved bidrage til forebyggelse af klimaændringer.”

Derfor er vi målrettet drevet af at bidrage til den grønne omstilling på relevante parametre såsom vedvarende energi, adfærdsændringer og biodiversitet.

 

Læs mere om Fonden SEF

 

Vi ønsker at styrke fokus på, at en veldrevet virksomhed, ikke ’bare’ er en virksomhed med sorte tal på den økonomiske bundlinje, men også en virksomhed, som tager sit ansvar eksternt i forhold til kunder, lokalsamfundet, klimaet, miljøet og naturen, såvel som internt i forhold til medarbejderne.

Samfundsansvar og bæredygtighed er rykket fra at være et appendiks i organisationen til at have sit udspring i ledelsen og forgrene sig ud i alle områder og selskaber i SEF.

Som måleværktøj anvender vi blandt andet de 15 nøgletal fra ESG. ESG-nøgletal er ikke-finansielle indikatorer for årsresultatet, og er altså en måde at skabe målbar bevidsthed omkring virksomheders påvirkning indenfor miljø, social ansvarlighed og ledelse.

Hos os er samfundsansvar en hygiejnefaktor og en fremtrædende del af vores eksistensberettigelse – men vi er slet ikke i mål endnu. Vi er på vej og har besluttet os for at være en del af løsningen. Vi transformerer verden. Sammen. 

Business as usual is not an option

“Business as usual is not an option.”

Johan Rockström
Professor i miljøvidenskab
Følg os på den grønne rejse