Samfundsansvar

Fra holdning til handling

Vi transformerer verden. Sammen.

Fra holdning til handling

Fonden SEF gav økonomisk støtte til opstart af SEF Know How, som har til formål at fremme SEFs´s arbejde internt med bæredygtighed og FNs Verdensmål, og eksternt at få andre, såvel skoler som virksomheder, til at følge efter og få sat den grønne omstilling på dagsordenen. I årsrapporten for 2020 redegør vi for, hvordan vi har defineret, hvilke 4 af de 17 Verdensmål, der var relevante for SEF at dedikere sig til. Det har med tiden udviklet sig til, at de fire udvalgte Verdensmål: 4, 7, 9 og 11 er blevet til primære indsatsområder, hvor også andre Verdensmål kan indgå. 

 

SEF Know How er engageret i hele organisationen via møder, oplæg og aktiviteter. Arbejdet med Verdensmålene er ikke bare parkeret i en enkelt afdeling, men lever i stigende grad på tværs af SEF.  

 

Fra begyndelsen af maj 2021 er alle SEF-koncernens ansatte påbegyndt en indførsel i FN´s Verdensmål. Fokus har været på at give en forståelse for Verdensmålene og disses relevans og potentiale for SEF.  

 

Via specifikke og relaterbare indsatser har vi i SEF udfaset flere produkter og udfordret adskillige vaner i vores fælles hverdag. Vi har lavet en målrettet indsats mod plastikflasker og erstattet disse med glasflasker og aluminiumsdåser – baseret på vejledninger om materialernes CO2-belastning, genbrugsevne og holdbarhed. Vi har på tværs af SEF erstattet alt traditionelt kopipapir baseret på nyt papir med genbrugspapir ud fra viden om, at et enkelt ark papir kan genanvendes 7 gange uden at miste kvalitetsgivende egenskaber. 

Det er magtpåliggende, at SEF skal være skarp, når det kommer til at måle og formidle virksomhedens egen indsats både kvalitativt og kvantitativt. Begrebet ’greenwashing’ der kort fortalt betyder, at virksomheder ikke overholder det, de lover inde for den grønne omstilling – har en mindre kendt modsætning: ’greenhushing’. Udtrykket dækker over, at man fortier sin indsats for samme grønne omstilling, hvilket har den slagside, at man ikke får inspireret andre aktører til at gå i samme retning. Sidstnævnte har vi i SEF måtte se os skyldige i. Derfor tager vi nu revanche ved at delagtiggøre vores omverden i vores veje til at blive en bæredygtig virksomhed.  

 

 

Alle medarbejdere i SEF er blevet udstyret med en hårdfør drikkedunk i tritan plastik, rustfrit stål og bambus for at animere til et større indtag af postevand kontra importeret kildevand/ dansk kildevand på plastikflasker. For at støtte op om dette har vi installeret en Quooker i kantinen med kølet vand med eller uden brus. 

 

Alle afdelinger i SEF er introduceret til det nyopstartede ”ambassadør-program”, hvor hver afdeling vælger en dedikeret medarbejder, der driver afdelingens fokus på Verdensmålene og den grønne omstilling. Aktuelt forestår optimering af indkøbspolitik, affaldshåndtering og tiltag til at skabe en mere bæredygtig kantine. 

 

Udgangspunktet for vores indsats, som vi kalder ’Fra holdning til handling’, er en tværorganisatorisk forankring, der er forankret i ledelsen, men hvor alle ansatte har mandat til at komme med input og føre gode tiltag ud i livet. Medarbejderne engageres lokalt i områderne, såå de selv har fokus på bæredygtighed og FNs Verdensmål i deres forretningsudvikling. SEF´s Strategiske Bæredygtighedsaktivist yder sparring, når det ønskes og er relevant.  

 

Med andre ord arbejder vi aktivt både top-down og bottom-up med blik for at indsatsen for samfundsansvar og grøn omstilling skal bæres frem af både ledelse og ansatte.  

Følg os på den grønne rejse