Vær med

Samarbejde & Partnerskab

Verdensmål 17: Partnerskaber for handling inspirerer SEF til at række ud i verden omkring os.

Vær med

Samarbejde & Partnerskab

Vi arbejder kontinuerligt med andre virksomheder, netværk og undervisningsinstitutioner, ligesom vi også har et frugtbart samarbejde med Svendborg Kommune. Vi tror på, at vi gør hinanden bedre ved at nedbryde siloerne mellem os og drage nytte af hinandens kompetencer. Derfor er vi særdeles åbne for at indgå i relevante samarbejder og partnerskaber, der skaber gensidig mening og positiv påvirkning.

Følg os på den grønne rejse