Historie

Fra lokalt el-værk til landsdækkende energiselskab.

Fra lokalt el-værk til landsdækkende energiselskab

SEF har mere end 100 års erfaring som energiselskab. Den røde tråd har altid været at bidrage til Sydfyns udvikling og gøre det at være kunde hos os så nemt og problemfrit som muligt. I dag har vi udvidet den røde tråd, så vi ikke bare dækker Sydfyn – men er et landsdækkende energiselskab, der kæmper for et grønnere Danmark.

Det hele begyndte med et lille el-værk og 436 lyskunder i 1906. Ønsket om at bidrage til Sydfyns udvikling går som en rød tråd gennem SEF’s historie. Lige fra det første el-værk i Svendborg blev indviet i 1906, til vi nu har bragt fibernet til Sydfyn og arbejder målrettet på et grønnere Danmark.

Det var et fremsynet og handlekraftigt byråd, der i 1906 besluttede, at Svendborg skulle have sit første elværk. Kun få måneder efter var el-værket opført lige midt i byen over for det nuværende rådhus. Tre medarbejdere passede de store dieselmotorer, der lavede strøm til byens industri og få privatkunder.

Svendborg havn
Historie Elværk

SEF holder den lave pris

Det første år leverede el-værket strøm til 436 lysforbrugere og 56 kraftforbrugere, som primært var industri med store maskiner.

El til belysning kostede 4 øre pr. Hekto-Watt-Time. Det svarer til 40 øre pr. kWh., altså næsten samme pris som i dag – og et ganske godt bevis på, at SEF hele tiden arbejder på at holde den lavest mulige pris til de lokale forbrugere.

Varmt kølevand til gavn for borgerne

I 1922 var Svendborg klar til at skifte de gamle gaslamper ud med “det hvide lys”, som elektrisk gadebelysning blev kaldt. Og der blev ikke ruttet med strømmen: 167 lamper i aftentimerne blev afløst af 138 lamper i nattetimerne – alle med automatisk tænd og sluk, som gjorde vægterens lygtetænding overflødig.

De store B&W-motorer på el-værket brugte kølevand fra Svendborgsund, og i begyndelsen af 30’erne opstod tanken om udnytte det varme kølevand til glæde for byens borgere. Resultatet blev en udvidelse af den gamle badstue lige overfor el-værket, så byen fik en moderne svømmehal med badevand opvarmet af kølevandet fra elværket.

Kabeltromle historie
Gamle elkabler

El-forsyning til det sydfynske øhav

Interessen og behovet for elektricitet steg støt, og både Thurø og Tåsinge blev snart forsynet.

I 1965 blev alle øerne i det sydfynske øhav forbundet til el-nettet i et ambitiøst anlægsarbejde: kabler blev sænket i havet og højspændingsmaster rejst på land, først fra Fyn til Skarø, så fra Skarø til Drejø og Hjortø, og derfra til Tåsinge.

Da nettet var færdigt og strømmen sluttet til, fejrede beboerne fremskridtets indtog med lysfester i øernes forsamlingshuse. Det var i sommeren 1965.

Flytningen til Fåborgvej

Samme år var el-værket vokset ud af sine lokaler midt i Svendborg. Ledningsnettet og medarbejderstaben var vokset i takt med antallet af kunder og deres voksende el-forbrug.
I 1965 flyttede el-forsyningen derfor til sin nuværende adresse på Fåborgvej.

Sydfyns Elforsyning biler
SEF bygning fra siden

Fra el-forsyning til moderne energiselskab

To verdenskrige og et kraftigt stigende el-forbrug havde sat forsyningssikkerheden på en prøve. Svaret var i første omgang de fynske el-værkers samarbejde om Fynsværket I/S.

Men i 1975 blev det sydfynske område skilt ud og Sydfyns Elforsyning dannet som en selvejende institution, der forsynede det område, der i 2006 blev til Svendborg Kommune. Selskabet blev forløberen for den moderne energikoncern, som i dag bl.a.  omfatter SEF Energi A/S, Flow Elnet A/S, SEF Fiber A/S, FiberLAN, m.fl.

Med baggrund i et ønske om national vækst og en mere moderne fremtoning skiftede koncernen i 2016 navn til SEF A/S.

 

Stabil strøm, fibernet og grønnere løsninger

Da man skabte Sydfyns Elforsyning i 1906, var formålet at give kunderne stabil og billig strøm. Men siden overgangen til en privat virksomhed, har vores formål været at være et kraftcenter for sydfynsk energi. Vi skal skabe nye synergier og fremme bæredygtig udvikling på Sydfyn. Koncernens kerneydelse er stadig at levere stabil strøm til Sydfyn, men i de seneste år er andre opgaver kommet til som naturgasforsyning, etablering af fibernettet internetforbindelse og udbredelse af varmepumper m.fl.

Kommunens vise fædre, der tog initiativ til fødslen af Svendborg Elværk i 1906, tænkte sikkert ikke meget på miljøet, men det er centralt i vores arbejde i dag. Rådgivning af boligforeninger, virksomheder og private, der er optaget af miljøvenligt energiforbrug, fylder stadig mere i vores virksomhed.
I vores formålsparagraf står, at vi skal vise vejen til rationel anvendelse af energi. Det er en opgave, vi tager meget seriøs og derfor arbejder vi også kontinuerligt på denne opgave.

vindmøller sort/hvid