Årsrapport

SEF vil gerne være åben omkring rejsen henimod bæredygtighed. Derfor implementerer vi i stigende grad vores arbejde med den grønne omstilling i årsrapporten.

Årsrapport

SEF vil gerne være åben omkring rejsen henimod bæredygtighed. Derfor implementerer vi i stigende grad vores arbejde med den grønne omstilling i årsrapporten. Vi betragter rapportens samfundsansvarsdel , som et internt strategisk dokument, der gøres tilgængeligt for offentligheden. 

Når det er sagt, så er det for at påpege, at det arbejde, der lægges i at lave en fyldestgørende samfundsansvars- og bæredygtighedsrapport, i stor udstrækning skal laves alligevel.  

Når der gøres et stort arbejde ud af at f.eks. som noget nyt opgør SEF´s CO2-udledning, så er det for at have et styreredskab, og de tal, der fremkommer, de skal bruges i det strategiske arbejde fremover. 

SEF bruger årsrapporten til at gøre status og sætte mål for det næste år, samt til formidling i huset, overfor bestyrelse og repræsentantskab, og alle andre, der vil kigge med. I opgørelser over, hvem der læser virksomheders årsrapporter, ses, at det meget ofte er jobsøgende. SEF viser gerne det ærlige billede af resultatet af de ressourcer, der ligger bag et fokus på FN´s Verdensmål og bæredygtighed, og det er glædeligt, hvis det kan ses i interessen for at blive en del af holdet. 

Fra holdning til handling

At lave en fyldestgørende årsrapport koster penge, men der er de sidste par år skåret meget i brugen af de eksterne ressourcer til tilvejebringelsen af årsrapporten, og i dag er det et lille team af interne og nogle få eksterne, der står for at lave dette dokument, der bruges mere og mere som styreredskab i virksomheden. Måltallene står her, baggrunden for dem står her, og der er tilknyttet historier om trends og politiske begivenheder fra året, der er gået, som har fået indflydelse på SEF´s strategiske landskab. Det binder det hele sammen. Ved at gøre arbejdet transparent er der også den forpligtelse, som bør følge alle vigtige beslutninger. Det er ikke alt, der kan gennemføres, og alt, der altid går helt som ønsket, men så må der aflægges en forklaring. 

Samfundsansvarsrapporten er dog ikke kun en udgift. SEF´s fokus på samfundsansvar, bæredygtighed og grøn omstilling, som det fremgår af årsrapporten, ligger til grund for, at koncernen kunne få specielt favorable lånevilkår. Banker skal tage hensyn til, hvad de låner penge ud til – grønt eller sort. 

Derudover betragter vi årsrapporten som et målbart og mærkbart greb til at dokumentere vores egen grønne omstilling. 

Elforsyning

Download vores årsrapporter nedenfor