FLOW Elnet

Ansvarligt og erfarent netselskab. Vi bringer strømmen hjem til dig.

FLOW Elnet

FLOW Elnet er et netselskab, som sikrer sydfynboerne et stabilt net, der kan håndtere fremtidens store efterspørgsel på elnettet, i takt med den grønne omstilling. En optimal drift og en rettidig netudvikling sikres via pålidelig data og dygtige og engagerede medarbejdere.

Om FLOW Elnet

Flow Elnet er et netselskab, som bestræber sig på at yde en god service til alle brugerne af elnettet. En optimal drift og en rettidig netudvikling bliver ikke alene skabt ved brug af pålidelige data, men i lige så høj grad af dygtige og engagerede medarbejdere. For selskabet er sikkerheden i højsæde, og ledelsen og medarbejdere tilrettelægger ved fælles hjælp og indsats alt arbejde på en fornuftig, sundheds- og sikkerhedsmæssig forsvarlige måde. 

Hos FLOW Elnet gør selskabet sig umage for at sikre, at adgangen til virksomhedens net sker på ikkediskriminerende vilkår. Selskabet følger bl.a. de af branchen udarbejdede standardbeskrivelser – hhv.:  

  • Tilslutnings– og tariferingsbestemmelser 
  • Standardaftale mellem netselskab og elleverandør om brug af distributionsnettet 
  • Vilkår for serviceniveauet mellem netselskabet og elleverandør. 


I 2000 blev elforsyningen i Danmark liberaliseret, og for daværende Sydfyns Elforsyning fik det den konsekvens, at net driften blev til et selvstændigt monopolselskab, der fik navnet SEF Net A/S. Selskabet fik en bevilling til at drive sit eget net, der er åbent på lige og ikke-diskriminerende vilkår for alle el-handelsselskaber med kunder, der er tilsluttet nettet.  

Flow Elnet har monopol på at drive distributionsnettet på Sydfyn, og med den opgave følger også driftsansvaret. Det vil sige, at Flow Elnet overvåger, vedligeholder og udbygger elnettet på Sydfyn.    

For at undgå interessekonflikter mellem monopolselskabet og SEF koncernens kommercielle forretninger, er FLOW Elnet underlagt regler for etablering af et program for intern overvågning i henhold til loven om elforsyning. Dermed lever netselskabet op til myndighedernes krav og forventninger om ikke-diskrimination og ligebehandling.

Flow elnet logo