Fondens formål

Fonden Sydfyns Elforsyning er en erhvervsdrivende fond bestående af moderselskabet SEF A/S og en række datterselskaber, som tilsammen udgør den Sydfynske energikoncern SEF.

Fonden SEF

Hos SEF arbejder vi hver dag sammen om at være et sydfynsk kraftcenter for den mest rationelle anvendelse af energi, så vi kan forebygge klimaforandringer. 

Vi gør det både ved at sende vindenergi ud gennem stikkontakterne, varme dit hjem op med en varmepumpe, vi fylder bilen med strøm i stedet for benzin, og sikrer dig en hurtig og driftssikker fiberforbindelse – sammen skaber vi energi til handling. 

Vores rødder er solidt plantet i den Sydfynske muld – det har de været siden 1906. Vores historie begyndte som et lille elværk – siden er vi vokset til 160 medarbejdere, og vi beskæftiger os med energi, netværk og kommunikation. 

SEF - Sammen om den grønne omstilling

Vi tror på, at viden skal deles! Derfor inspirer vi både skoleklasser og virksomheder til at arbejde med bæredygtighed ud fra FN’s Verdensmål.  

For vi mener, at vi alle bør stå sammen om den grønne omstilling. Om det er en 2. klasseelev, der skal have viden om biodiversitet, eller små- og mellemstore virksomheder der skal se forretningsmuligheder ved at investere i bæredygtige tiltag – for sammen kommer vi længere. 

SEF er ikke udelukkende en energikoncern – sammen med resten af Sydfyn engagerer vi os i både kultur- idræts- og foreningslivet – fordi vi ser det som vores medansvar at skabe de bedst mulige rammer for vores allesammens hverdag. 

Vi kerer os ikke kun om samfundet omkring os, vi kerer os også om vores medarbejdere. Derfor vil vi være bedre til at passe på hinanden – vi har alle trivselssamtaler hver tredje måned, det er både vores ret og vores pligt at uddanne os, og gennem workshops træner vi ledelse – for sammen kan vi udvikle os, og det giver en bæredygtig balance mellem arbejde og privatliv.   

Hos SEF tror vi på, at sammen står vi stærkest! 

Elforsyning
elforsyning

Fondens formål

§1 Navn og selskabsform Fondens navn er “Fonden Sydfyns Elforsyning”, forkortet Fonden SEF. Fondens hjemsted er Svendborg Kommune. 
 

§2 Formål Fondens formål er at udøve forsyningsvirksomhed inden for de i lovgivningen til enhver tid fastsatte rammer. Fonden skal medvirke til rationel anvendelse af energi og derved bidrage til forebyggelse af klimaændringer. ​​​​​​​Fonden kan endvidere efter bestyrelsens beslutning alene eller ved deltagelse i fællesskaber drive anden erhvervsmæssig virksomhed, der står i forbindelse med forsyningsvirksomhed, herunder, men ikke begrænset til, elinstallationsforretning, bredbånds- og telekommunikationsvirksomhed, handel med produkter og ydelser i forbindelse hermed, samt service og administration overfor fondens datterselskaber.

Vedtægter for Fonden Sydfyns Elforsyning

Du finder Fonden Sydfyns Elforsynings vedtægter via linket nedenfor.