Job & Karriere

Hos SEF har vi både en bæredygtig tilgang til samfundet omkring os, men også til vores kollegaer, for der skal være balance mellem arbejde og privatliv.

Job & Karriere

Vi søger jævnligt nye kolleger, og vi arbejder sammen med undervisningsinstitutioner og virksomheder – alt sammen i bestræbelsen på at skabe en arbejdsplads hvor trivsel, udvikling og bæredygtighed går hånd i hånd.

SEF som arbejdsplads

SEF er en moderne koncern, der trækker tråde helt tilbage i 1906. Koncernen består af en erhvervsdrivende-, og en almennyttige fond samt flere datterselskaber. Koncernens fornemste opgave er at levere rationel anvendelse af energi, så vi kan forebygge klimaforandringer.

Koncernen har en bæredygtig tilgang til både samfundet og dens kerneområder, der er energi og infrastruktur. Det betyder, at koncernen har taget nogle af FN’s verdensmål til sig – og de bliver efterlevet.

SEF har en bæredygtig tilgang til balancen mellem arbejde og privatlivet. For at understøtte dette arbejder fonden og datterselskaberne med et ledelseskoncept, der hedder ’Vi vil være bedre til at passe på hinanden’.

Koncernen er meget involveret i det lokale kultur-, idræts- og foreningsliv i kraft af mange sponsorater, donationer og workshops. Samtidig er vi meget synlige i diverse lokale netværk igennem den almennyttige fond SEAF.

SEF er ISO 9001-certificeret. Det betyder, at virksomheden har kvalitetsledelse, som sikres af gennemarbejdede processer og arbejdsbeskrivelser. SEF er karakteriseret ved lokal kundeservice med ydelser og leverancer af høj kvalitet.

Erhvervs bygning
Bygning port

Samarbejde & Partnerskab

Vi arbejder kontinuerligt med andre virksomheder, netværk og undervisningsinstitutioner, ligesom vi også har et frugtbart samarbejde med Svendborg Kommune.

Vi tror på, at vi gør hinanden bedre ved at nedbryde siloerne mellem os og drage nytte af hinandens kompetencer. Derfor er vi særdeles åbne for at indgå i relevante samarbejder og partnerskaber, der skaber gensidig mening og positiv påvirkning.