Bestyrelse & repræsentantskab i Fonden SEF

Fonden SEF’s bestyrelse udpeges af repræsentantskabet. Det nuværende repræsentantskab består af 43 medlemmer og gælder for perioden 2022 til 2026.

Fonden SEF’s bestyrelse

Fonden Sydfyns Elforsynings bestyrelse er den øverste myndighed i koncernen og består af ni medlemmer, der vælges ud fra følgende regler. Et medlem vælges blandt de forbrugervalgte repræsentanter, der ligeledes vælger medlemmet. Tre medlemmer vælges af og blandt de kommunalt udpegede repræsentanter. Yderligere tre medlemmer vælges, her blandt koncernens medarbejdere. Disse syv medlemmer vælger dertil to selvsupplerende medlemmer til bestyrelsen, hvilken er den samme for alle koncernens selskaber.

Den 28. april 2022 blev der afholdt et møde for det nyvalgte repræsentantskab med udpegelse af den nye bestyrelse og den 5. maj 2022 blev bestyrelsen konstitueret.

For yderligere beskrivelse af reglerne for valg til bestyrelsen, henvises der til Vedtægterne for Fonden SEF.

Bestyrelsesmedlemmer

Fonden SEF’s bestyrelse udpeges af repræsentantskabet. Den nuværende bestyrelse består af nedenstående ni medlemmer.

Søren Bøving-Andersen

Bestyrelsesformand (Kommunalt udpeget til Repræsentantskabet)

Lars Foged

Bestyrelsesmedlem

Stina Løndahl Henriksen

Bestyrelsesmedlem (Selvsupplerende)

Torben Jensen

Bestyrelsesmedlem
(Kommunalt udpeget til Repræsentantskabet)

Jan Bruhn Andersen

Bestyrelsesmedlem
(Kommunalt udpeget til Repræsentantskabet)

Jonas Ejlertsen

Bestyrelsesmedlem
(Forbrugervalgt)

Lars Jørgensen

Bestyrelsesmedlem
(Valg af medarbejderne)

Jakob Horstmann

Bestyrelsesmedlem
(Valg af medarbejderne)

Rasmus Christian Hansen

Bestyrelsesmedlem
(Valgt af medarbejderne)

Ovenstående personer udgør også bestyrelsen i FLOW Elnet sammen med Bjarne Olsen og Niels Egedal, men uden Jakob Horstmann og Rasmus Christian Hansen.
Se den samlede bestyrelse i FLOW Elnet.

Niels Egedal

Bestyrelsesmedlem (Forbrugervalgt)

Bjarne Olsen

Bestyrelsesmedlem (Forbrugervalgt)

Repræsentatskabet

Bestyrelsen bliver udpeget af Fonden Sydfyns Elforsyning repræsentantskabet, der består af 45 medlemmer. De 30 medlemmer udpeges efter kommunalvalget af Svendborg Kommunalbestyrelse. De resterende 15 medlemmer vælges af Sydfyns Elforsynings forbrugere. Repræsentantskabet vælges for fire år ad gangen.

Det nuværende repræsentantskab for perioden 2022 til 2026 består af følgende personer:

Udpeget af Svendborg Kommunalbestyrelse:

Forbrugervalgte: