Scroll ned på siden, og læs mere om vores løsninger
Et energiselskab med omtanke

SEF Energi

SEF Energi er leverandør af både el, ladebokse og Smart Home produkter.  Hos SEF Energi vil vi være et fyrtårn for den grønne omstilling, derfor er klima og bæredygtighed tænkt ind i alle nuværende og fremtidige forretningsområder – for vi tror på, at vi sammen med vores kunder kan gøre en forskel for den grønne omstilling. 

 

I 2000 blev SEF Energi til det energiselskab, som det er i dag, før årtusinde skiftet hed det Sydfyns Elforsyning. Vi har stærke historiske rødder i energikoncernen SEF A/S, og sammen er vores fornemste opgave og ansvar at bruge energi rationelt, så vi kan modvirke effekten af klimaforandringer.  

Hos SEF Energi er der handling bag holdningerne, og hvis Danmark skal i mål med ambitionen om 70% reduktion af CO2-udledningen i 2030, er det vigtigt, at vi som energiselskab går forrest i den grønne omstilling. Derfor kommer alle nye elkunder hos SEF Energi automatisk på en aftale, hvor SEF Energi garanterer, at den strøm, som en husstand forbruger, bliver tilsvarende købt ind fra vindmøller. For med vindstrøm viser vi et aktivt politisk signal om, at vi vil et renere klima.  Læs mere om, hvordan grøn strøm skal forstås her: Vindstrøm | Forebyg klimaforandringerne | SEF Energi 

.

Hos SEF Energi mener vi, at Danmark skal udfase fossile brændstoffer for at sænke CO2-udledningen. Det har fået os til at investere i ladebokse, og vi tilbyder løsninger til både private, erhverv og boligforeninger.  

Vi mener, at den grønne omstilling begynder i hjemmet. Derfor er vi behjælpelig med at skifte fra naturgas til varmepumpe, da det er en mere bæredygtig og klimavenlig løsning varmeløsning. Det kan også betale sig at investere i Smart Home produkter, for at spare på CO2-udledningen. 

SEF Energi

Helt enkelt

Nærvarme Danmark

Nærvarme Danmark leverer varmepumpe på abonnement – Helt enkelt. Hos Nærvarme Danmark tager vi ansvar for den grønne omstilling, og står for alt det praktiske med varmepumpen; indkøb, installation, drift og service.

Vi er en del af SEF-koncernens bidrag til den grønne omstilling, for sammen kommer vi længst. Vi bakker op om regeringens planer om at udfase fossil energi hurtigst muligt. Vi mener, at vejen til en bæredygtig varmeløsning, for de husejere der ikke har mulighed for at komme på fjernvarmenettet, er varmepumper   

.

Det er for mange en stor udgift at få udskiftet sit gas- eller oliefyr med en varmepumpe. Derfor tilbyder Nærvarme Danmark varmepumper på abonnement. 

Vores medarbejdere gør hver dag en stor indsats for både klima og kunder. Gennem vejledning finder vi vejen til en bæredygtig varmeløsning – Helt enkelt.  

Varmepumpe på abonnement

Kunden i fokus

FiberLAN

FiberLAN er specialister inden for en række områder, eksempelvis netværk og fiber samt opsætning af ladestandere og varmepumper. Virksomheden bidrager bl.a. til en bæredygtig udvikling via Verdensmål #4 Kvalitetsuddannelse – uddannelse af nye lærlinge.  

FiberLAN blev en del af SEF Koncernen i 2017. Dengang bestod virksomheden af 25 ansatte, i dag er vi mere end 60 ansatte fordelt i Odense og Svendborg.  

Medarbejderne er specialister i fiber- og netværksinstallationer, og FiberLAN tilbyder projektering, udførsel og rådgivning. Kunderne er både private, erhverv og offentlige institutioner, der alle får skræddersyede kvalitetsløsninger, der er tilpasset netop dem. 

.

Vi dækker hele landet, hvor vi blandt andet arbejder for kommuner, skoler, vindmølleindustrien og energiselskaber.     

Vi mener, at vi er sammen om den grønne omstilling, og hver må gøre hvad vi kan. Derfor har vi blandt andet omlagt et udeareal til eng, for at beskytte biodiversiteten, og indført affaldshåndtering.   

FiberLAN

Lynhurtigt internet

SEF Fiber

Fibernettet er lagt ud, så 23.000 af vores kunder har mulighed for at få en bredbåndsløsning. Med Fibernet fra SEF har kunderne mulighed for en hurtig fiberforbindelse, der sikrer stabilt og driftssikkert internet.  

.

I dag er store dele af vores hjem bundet op på internettet; Vi gamer, streamer film og lytter til musik derfor er det alt afgørende med et godt og pålideligt internet der kan bære hele familiens aktivitet. Det kan en fiberforbindelse med SEF Fiber, og sammen med vores samarbejdspartnere kan jeres familie både få TV og internet gennem fibernettet fra os.   

SEF Fiber

SEAF støtter udviklingen på sydfyn

SEAF

Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond (SEAF) er en aktiv medspiller i den grønne omstilling og kulturlivet på Sydfyn. Fonden uddeler to gange årligt et millionbeløb til nytænkende udviklingsprojekter i Svendborg og omegn.  

I 2015 stiftede SEF en almennyttig fond, SEAF. Det er vigtigt for SEF, at støtte innovative projekter i lokalsamfundet, så Svendborg, sammen med SEF, går forrest og tager ansvar for den grønne omstilling. Derfor vil SEAF særligt gerne støtte almennyttige projekter inde for energi- og miljøområdet, men fonden støtter også projekter inden for kultur, idræt og kunst.  

.

SEAF oplever stor interesse for fonden, og ved hver ansøgningsrunde er der flere end 100 ansøgere, alle med yderst interessante projekter. Omkring 30 procent ansøgningerne vælger fondens bestyrelse at støtte op om.  

Siden sin grundlæggelse har fonden uddelt mere end 14.000.000 kroner, fordelt på mere end 400 lokale projekter i Svendborg Kommune.  

SEAF

VEJEN TIL ET BEDRE FORBRUG

FLOW Elnet

FLOW Elnet er et netselskab, som sikrer sydfynboerne et stabilt net, der kan håndtere fremtidens store efterspørgsel på elnettet, i takt med den grønne omstilling. En optimal drift og en rettidig netudvikling sikres via pålidelig data og dygtige og engagerede medarbejdere.

Flow Elnet er et netselskab, som bestræber sig på at yde en god service til alle brugerne af elnettet. En optimal drift og en rettidig netudvikling bliver ikke alene skabt ved brug af pålidelige data, men i lige så høj grad af dygtige og engagerede medarbejdere. For selskabet er sikkerheden i højsæde, og ledelsen og medarbejdere tilrettelægger ved fælles hjælp og indsats alt arbejde på en fornuftig, sundheds- og sikkerhedsmæssig forsvarlige måde. 

Hos FLOW Elnet gør selskabet sig umage for at sikre, at adgangen til virksomhedens net sker på ikkediskriminerende vilkår. Selskabet følger bl.a. de af branchen udarbejdede standardbeskrivelser – hhv.:  

  • Tilslutnings– og tariferingsbestemmelser  
  • Standardaftale mellem netselskab og elleverandør om brug af distributionsnettet 
  • Vilkår for serviceniveauet mellem netselskabet og elleverandør. 

.

I 2000 blev elforsyningen i Danmark liberaliseret, og for daværende Sydfyns Elforsyning fik det den konsekvens, at net driften blev til et selvstændigt monopolselskab, der fik navnet SEF Net A/S. Selskabet fik en bevilling til at drive sit eget net, der er åbent på lige og ikke-diskriminerende vilkår for alle el-handelsselskaber med kunder, der er tilsluttet nettet.  

Flow Elnet har monopol på at drive distributionsnettet på Sydfyn, og med den opgave følger også driftsansvaret. Det vil sige, at Flow Elnet overvåger, vedligeholder og udbygger elnettet på Sydfyn.    

For at undgå interessekonflikter mellem monopolselskabet og SEF koncernens kommercielle forretninger, er FLOW Elnet underlagt regler for etablering af et program for intern overvågning i henhold til loven om elforsyning. Dermed lever netselskabet op til myndighedernes krav og forventninger om ikke-diskrimination og ligebehandling. 

FLOW Elnet

Følg os på den grønne rejse