NYHED

SEAF-donation skal bidrage til et bedre havmiljø på Thurø

SEAF, Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond, har doneret 200.000 kroner til Thurø Sejlklubs helhedsplan. Donationen er et bidrag til den spuleplads, der skal anlægges som et led i første ud af i alt syv faser, der skal skabe fremtidens sejlklub.

Det koster penge at fremtidssikre en sejlklub. De har de sandet på Thurø, hvor en stor og ambitiøs helhedsplan skal være med til at skabe en sejlklub, der både rummer mange kvadratmeter og samtidig indeholder bæredygtige løsninger. Til det formål har SEAF doneret 200.000 kroner.

”Donationen fra SEAF er tiltænkt som et tilskud til de 900.000, der er budgetteret med som omkostning for at anlægge spulepladsen på 300 kvadratmeter,” fortæller næstformand i Thurø Sejlklub Jesper Henriksen.

Spulepladsen skal være med til at sikre et mere bæredygtigt havmiljø. Hvert efterår, når bådene skal op af vandet oven på sommerens sejladser, står den på afvaskning af skidt fra bådene. Her er især rester af bundmalingen en træls fjende for havmiljøet, og derfor er det problematisk, hvis vaskevandet spules direkte ud i havet igen.

”Med en spuleplads sørger man for, at vandet bliver opsamlet og renset, så man undgår udledning af mikroplast og miljøskadelige stoffer til havmiljøet. Det stemmer godt overens med vores ønske om at være en mere bæredygtig sejlklub. Det er også min fornemmelse, at det på sigt bliver et lovkrav, at man opsamler og renser vaskevandet,” siger Jesper Henriksen.

Thurø Sejlklub får overrakt deres donationsbevis.
Lars Foged
Bestyrelsesmedlem og konstitueret adm. direktør i SEF A/S Lars Foged

Donationen på 200.000 kroner var den absolut største donation i efterårets ansøgningsrunde hos SEAF.

”SEAF støtter projektet, fordi vi sætter pris på aktiviteter, der er ambitiøse på både lokalområdets og miljøets vegne. Thurø Sejlklub har fokus på både fællesskabet mellem mennesker og naturen i deres helhedsplan, og det er selvfølgelig nogle kerneværdier, vi gerne vil bakke op om,” siger SEAFs bestyrelsesmedlem og administrerende direktør for SEF A/S, Lars Foged.

Thurø Sejlklubs helhedsplan er udarbejdet i samarbejde med Graa Arkitekter og har hele syv faser. Thurø Sejlklub har knap 800 aktive medlemmer.

SEAF – en almennyttig fond 

I 2015 stiftede energiselskabet SEF den almennyttige fond, SEAF. Det er vigtigt for SEF, at SEAF støtter innovative projekter i lokalsamfundet, så Svendborg, sammen med SEF og SEAF, går forrest og tager ansvar for den grønne omstilling og bæredygtigheden i kommunen. Derfor vil SEAF særligt gerne støtte almennyttige projekter inden for energi- og miljøområdet, men fonden støtter også projekter inden for kultur, idræt og kunst.