Bæredygtige initiativer

“Business as usual is not an option” – Johan Rockström

Omlægning af grønne arealer

Med afsæt i Verdensmål 11 og delmålet 11.6: Minimer byernes miljøpåvirkning, har SEF truffet valget om at påvirke den lokale biodiversitet i en positiv retning. Arbejdet er især inspireret af Katherine Richardsons og Johan Rockströms arbejde med de 9 planetære grænser: 

“Business as usual is not an option” citat Johan Rockström, hvis arbejde primært er funderet på fænomenet: ’Den Store Acceleration’. Allerede i 1972 blev det offentliggjort i rapporten: Grænser for Vækst, at der var en faretruende og målbart eksponentiel vækst af verdens forbrug af råvarer. Hvis der skal peges på én udslagsgivende faktor for klodens nuværende og fremtidige tilstand, så er det væksten:  

”Tag alle parametre, som har betydning for menneskelige livsvilkår”, siger Rockstrøm i ”fra befolkningsvækst, til byernes vækst, den voldsomt øgede produktion, en mangedoblet transport, tab af regnskov og biodiversitet, muldflugt, forsuring af oceanerne, udledning af CO2 og methan, accelereret tab af frisk drikkevand osv. Alle kurverne for disse parametre viser kun én tendens: En eksponentiel stigning. Vores forbrug og produktion er gået amok og har skabt denne store acceleration”. 

Den viden har fået SEF til at gøre en målrettet indsats for den lokale biodiversitet. Faktisk er der flere fuglearter i en bjergskov i Ecuador end hele Europa… Tyg på den! – og lad os begynde at tage biodiversitetskrisen lige så alvorligt som klimakrisen. Vi skal gøre det, fordi planeten fortjener det, men vi skal også helt selvvisk gøre det for vores egen skyld. Forskerne ved ikke helt præcist, hvad der vil ske, hvis alt for mange plante- og dyrearter uddør, men man ved, at arternes samspil med sikkerhed er afstemt i naturen, og fjerner man arter, så kan det få den betydning, at hele korthuset – livet på jorden – falder sammen. 

Derfor blev der i 2021 truffet en beslutning om, at ét stort (en hektar) område og flere mindre ved SEF-koncernens domicil i Svendborg og FiberLAN´s ejendom i Odense omlægges til eng med en masse farverige og biodiversitetsfremmende blomster og planter i 2022. Det er Hede Danmark, der kommer til at stå for det praktiske på arealerne, da de har ekspertisen om, hvordan man skaber de bedste rammer for flora og fauna. Først skal området klippes ned til foråret 2022, biomateriale fjernes, og derefter kan såningen påbegyndes  startes. Hele processen foregår i samarbejde med specialestuderende Liza Krogh fra Biologisk Institut på SDU, der dokumenterer og undersøger effekten af indsatsen på forekomsten af insekter og biodiversitet på området. 

Mark
SEF intiativ

SEF tror på, at det aktivistiske gen skal plejes

Klimakrisen er ikke en mulig krise, der ligger foran os – vi står midt i den, og det skal lykkes os at komme igennem den. Vi skal hverken være for optimistiske eller for pessimistiske. Vi skal derimod være aktivistiske – vi skal handle og styrke de mennesker der vil gå forrest.

Derfor mener vi hos SEF, at bæredygtighed skal være både målbart og mærkbart. Det er en hel grundlæggende tanke i SEF Know How – og der er heldigvis mange, der får øjnene op for, at bæredygtighed får de bedste betingelser, når vi både arbejder aktivt med natur og kultur.

Det målbare er den helt konkrete CO2-udlening, vi sparer klimaet for, når vi vejer vores madspild for at kunne ændre vores mønstre.

Det mærkbare er den måde vi arbejder med kulturen her i SEF. For at få bæredygtighed, verdensmålene og konkrete bæredygtige ændringer i alle afdelinger af koncernen har vi skabt et team af bæredygtighedsaktivister, der går forrest og kommer med konkrete ændringsforslag i deres afdelinger.

For med bæredygtighedsaktivister i alle afdelinger går vi fra holdning til handling, og derved skaber en forandring.

Nysgerrig på vores mange initiativer?

Vi udgiver med jævne mellemrum nyheder om vores mange initiativer som relaterer sig til samfundsansvar og bæredygtighed – det er nemlig vigtigt for os at komme ud med budskabet, og muligvis den vej igennem række ud til potentielle samarbejdspartnere og aktører.