SEF Skov- og Naturområde

Baggrund for projektet

I 2025 påbegynder vi anlægningen af SEF Skov- og Naturområde i Tved ved Svendborg. Et projekt, der skal gavne klima, grundvand, biodiversitet og lokalbefolkning. 

Som virksomhed er vi ikke en ø. Vi er en del af det omkringliggende samfund, og vi vil gerne påtage os ansvaret for at gøre en positiv forskel. Klimaet er i krise. Biodiversiteten har trange kår. Vi er som mennesker og virksomheder nødt til at handle nu.

Med dette projekt adresserer vi både handling på klimakrisen og handling på biodiversitetskrisen. Men vi vil også skabe muligheden for en endnu bedre forbindelse mellem mennesker og natur. 

SEF Skov- og naturområde er en del af den ambitiøse Bæredygtighedspolitik, vi vedtog i 2023. Her på siden finder du en FAQ om projektet. Mangler du svar på noget, er du selvfølgelig mere end velkommen til at kontakte os.

FAQ

Det korte svar er: Ingen virksomhed er en ø. Vi er en del af verden omkring os, og den verden har brug for handling for at reparere på både CO2-niveauet i atmosfæren og biodiversiteten i vores natur.

Det lidt længere svar er: Med dette projekt adresserer vi både handling på klimakrisen og handling på biodiversitetskrisen. Men vi vil også skabe muligheden for en endnu bedre forbindelse mellem mennesker og natur. I SEF arbejder vi med flere bundlinjer – og det afspejler projektet her.

Vi vil være med til at forme Sydfyns natur i en gunstig retning. Gunstig for biodiversiteten, for CO2-optaget og for relationen mellem mennesker og natur.

SEF er foruden at være en erhvervsdrivende fond også en række kommercielle selskaber, der via vores aktiviteter udleder CO2. Men fordi vi bakker op om Parisaftalen, mener vi også, vi har et ansvar for at reducere vores energiforbrug og i videst muligt omfang trække CO2 ud af atmosfæren – samtidig med vi skaber bedre natur på Sydfyn.

6-8 år for selve skovens vedkommende. Områderne med biodiversitet og rekreative formål vil kunne opleves inden for 2-3 år.

SEF har siden 1996 arbejdet ud fra formålsparagraffen: “Fonden skal medvirke til rationel anvendelse af energi og derved bidrage til forebyggelse af klimaændringer”.

Gennem vores erhvervsdrivende fond og kommercielle aktiviteter arbejder vi konstruktivt for at fremme bæredygtighed, vedvarende energi samt øget biodiversitet. Vores tilgang omfatter stabil forsyning af energi, salg af varmepumper og ladestandere for at øge elektrificeringen af det danske samfund så hurtigt som muligt. Dertil tager vi innovative skridt, der går ud over lovgivningskrav, eksempelvis vores arbejde med virksomhedsaktivisme.

Så ja, vi ser det som en stor del af vores ansvar at hjælpe den bæredygtige udvikling på vej. 

Vi står i begyndelsen af nogle af de mest gennemgribende kriser i menneskehedens historie: Klimakrisen og biodiversitetskrisen er begge udtryk for et alt for voldsomt pres på naturen og dermed mennesker. Klimakrisen handler om det vi har for meget af: forbrug og dermed CO2-udledninger. Biodiversitetskrisen er en krise, hvor vi ganske enkelt har for lidt af natur: dyr, planter, padder, småkryb og insekter. Vi står med et begyndende kollaps af biodiversitet – også i Danmark. Et kollaps der er en konsekvens af den måde, vi har anvendt naturen på. Det vil vi være med til at lave om på, for hånden på hjertet: der bliver ikke gjort nok fra politisk hold.

SEF er i sit arbejde med bæredygtighed drevet af en virksomhedsaktivistisk tilgang, hvor vi vægter handling som det altoverskyggende. Med afsæt i FN’s Klimapanel, EU’s naturgenopretningsplan og Biodiversitetsrådet har vi et stort videnskabeligt felt, der samstemmende beskriver, at vi har travlt.

Vi kan ikke vente på, at lovgivningen pålægger danske virksomheder et ansvar, når opgaven står foran os og kræver handling. Derfor mener vi, at vi ved at handle nu udviser både ansvar og rettidig omhu for, hvordan virksomheder skal drives i samhørighed med lokalsamfundet.

Kilde: Biodiversitetsrådet, 2022: Fra tab til fremgang

Første indsats er at anlægge cirka 35-40 hektar skov- og naturområde. Dette arbejde påbegynder vi i starten af 2025.

Intentionen med skovrejsning er at være konkret bidragsyder til mindskning af pesticider i grundvandet, øgning af områdets biodiversitet samt binding af CO2.

Skovrejsning med ovennævnte fokus kan bidrage til at bevare og genoprette økosystemer, som er vigtige for miljøet og klimaet. Især grundvandssikring og fremgang i biodiversitet vil være direkte effekter ved etablering af skovarealet.

Vi ønsker, at SEF Skov- og naturområde bliver et naturligt samlingspunkt for lokalbefolkningen i Tved og Svendborg. Et sted, hvor menneske og natur kan trives i hinandens selskab – og hvor der er plads til diversitet.

Det er vores klare ønske, at skov- og naturområdet skal være til glæde for alle de borgere, der ønsker at benytte området. Derfor inddrager vi lokalbefolkningen i alle de dele af denne proces, hvor det er muligt.

Har du spørgsmål angående SEF Skov- og naturområde? Kontakt os på sef@sef.dk, og vi vil vende tilbage på din forespørgsel hurtigst muligt.

Henvendelser fra pressen rettes til presseansvarlig i SEF, Amalie Højgaard Hellesen. Tlf: 51884829