NYHED

Fonden SEF rejser skov- og naturområde i Tved

Til årsskiftet overtager Fonden SEF et 91 hektar stort område i Tved og opfører et skov- og biodiversitetsområde på 35 hektar. Det skal gavne klima, grundvand, biodiversitet og lokalbefolkningen – og flugter med fondens formål om forebyggelse af klimaforandringer.

”Vi har glædet os rigtig meget til at kunne dele den glædelige nyhed og ikke mindst til at komme videre med processen omkring SEF Skov og Natur. Det er nyt, det er spændende og vi er glade for at være blandt de forreste i lokalområdet med denne type projekter. Og det tror vi også, at vores kunder er glade for,” siger bestyrelsesformand i Fonden SEF, Søren Bøving Andersen.

Fonden SEF har i efteråret vedtaget en ambitiøs bæredygtighedspolitik, som blandt andet indeholder det initiativ om skovrejsning og biodiversitetsområde, der nu bliver ført ud i livet. Også administrerende direktør i SEF A/S, Jens Christian Lundholt, har glædet sig til at kunne løfte sløret for detaljerne omkring projektet:

”Det er en helt vildt god nyhed at kunne dele med omverdenen. Det har taget tid at finde det helt rigtige sted til projektet, men det har været ventetiden værd, og vi har haft et godt samarbejde med sælger,” siger han.

”Jeg er stolt af at være en del af en organisation, hvor vi rent faktisk handler på den klima- og biodiversitetskrise, som vi står midt i, både som globalt og nationalt samfund. Forebyggelse af klimaforandringer er en del af vores formålsparagraf i SEF, og det er helt naturligt og selvfølgeligt for os at gøre noget ved det, vi kan,” siger han.

Sælger Karl Kampp og Majbritt Nielsen viser repræsentanter fra SEF rundt på matriklen.

Lokalbefolkningen bliver inddraget

Fonden SEF overtager matriklen omkring Herredsfogedvej 10 i Tved ved Svendborg den 1. januar 2025. Etableringen af det 35 hektar store skov- og naturområde sker i tæt samarbejde med HedeDanmark, der også har været med til at screene og udpege området til etableringen af skov og biodiversitetsområdet i det sydfynske.

Herfra venter en spændende udviklingsrejse, for der er nemlig en del ting ved projektet, der først nu skal finde sin form. Et af de vigtigste elementer i planen er netop inddragelse af naboer og lokalbefolkning, så projektet bliver til ved fælles indsats:

”Det ligger fast, at vi vil anlægge et skov- og biodiversitetsområde på 35 hektar. Men derudover ønsker vi at skabe en proces, hvor naboer, lokalbefolkning og eksperter inden for dyre- og planteliv er med til at præge, hvordan SEF skov- og naturområde kommer til at se ud,” siger administrerende direktør i SEF A/S, Jens Christian Lundholt.

Derfor er de tætteste naboer på matriklen også inviteret til dialogmøde kort efter Påske, ligesom der senere i foråret vil blive inviteret til dialog med lokalbefolkningen i Tved.

Området på 91 hektar er markeret med lilla farve på kortet. Det er den vestlige del på cirka 35 hektar, der bliver inddraget til skov- og biodiversitetsområde. Kilde: Geodatastyrelsen

”Vi er ikke en ø”

Strategisk virksomhedsaktivist i SEF A/S, Daniella Schmidt, der er en af drivkræfterne bag SEF Skov og Natur, glæder sig til det fremtidige arbejde med projektet, hvor SEF kan gøre en positiv forskel på flere forskellige og vægtige parametre:

”Ingen virksomhed er en ø. SEF er ikke en ø. Vi er en del af verden omkring os, og den verden har brug for handling for at reparere på både CO2-niveauet i atmosfæren og biodiversiteten i vores natur. I SEF vil vi være med til at forme Sydfyns natur i en gunstig retning. Gunstig for biodiversiteten, for CO2-optaget og for relationen mellem mennesker og natur,” siger hun.

”Vi kan ikke vente på, at lovgivningen pålægger danske virksomheder et ansvar, når opgaven står foran os og kræver handling. Derfor mener vi, at vi gennem det her projekt udviser både ansvar og rettidig omhu for, hvordan virksomheder skal drives i samhørighed med lokalsamfundet.”

Og netop lokalsamfundet skulle gerne komme til at få stor glæde og gavn af det kommende område, siger bestyrelsesformand i Fonden SEF, Søren Bøving-Andersen:

”Vi etablerer noget natur, der ellers ikke ville blive etableret. Vi håber også, at vores etablering af en klimaskov yderligere vil synliggøre Fonden SEF på Sydfyn og knytte den tættere til borgere og kunder ved at stille et bæredygtigt og naturrigt område til rådighed i lokalområdet. Det bliver jo et stykke ny natur, som beboere, børnehaver og turister er velkomne til at besøge – selvfølgelig med respekt for dyre- og planteliv,” siger han.

Fonden SEF forventer, at de første træer vil blive plantet i foråret 2025.

Ved henvendelser fra pressen kontaktes kommunikationsansvarlig i SEF, Amalie Højgaard. Tlf: 51884829