Bark, Maria Fonfara
SEF Skov og Natur
Fonden SEF rejser et skov- og biodiversitetsområde i Tved ved Svendborg i starten af 2025.
Efteraar-vej
Bæredygtighedspolitik
Fonden SEF har vedtaget en ambitiøs bæredygtighedspolitik
- bliv klogere her

Følg med på LinkedIn

Årsrapport 2023

SEF er baseret på overbevisningen om, at ingen virksomhed er en ø. Vi tager afsæt i et tæt samspil med vores lokalmiljø og har valgt, at det samspil både skal komme kultur og natur til gode.

Bæredygtige initiativer

Med afsæt i Verdensmålene har SEF truffet valget om, at påvirke den lokale biodiversitet i en positiv retning. Arbejdet er især inspireret af Katherine Richardsons og Johan Rockströms arbejde med de 9 planetære grænser.

Fra holdning til handling

Hos os er samfundsansvar en hygiejnefaktor og en fremtrædende del af vores eksistensberettigelse – men vi er slet ikke i mål endnu. Vi er på vej og har besluttet os for at være en del af løsningen. Vi transformerer verden. Sammen.

Nyheder

I anledningen af Jens Christian Lundholts 50 års fødselsdag har han svaret på 10 spørgsmål om både privat og professionelt.
SEF's årsregnskab for 2023 viser et positivt resultat på 80 millioner kroner efter skat. En positiv udvikling fra sidste års underskud.
Fonden SEF rejser skov- og naturområde i Tved. Det skal gavne klima, grundvand, biodiversitet og lokalbefolkningen i Svendborg.
SEF Fiber indgår aftale med Telenor til glæde for 23.000 fynske husstande, når de skal vælge internet og tv-udbyder.